Nowa książka dr Tomasza Nowaka

16/05/2015

Trad.kult.tan.wilenszczyzny_T.Nowak.2015

Niniejsza książka jest próbą przedstawienia tradycji tanecznych społeczności polskiej na Wileńszczyźnie w świetle badań terenowych oraz kwerend bibliotecznych, które przeprowadziłem w okresie pomiędzy wrześniem 1997 i październikiem 2001 roku. Poruszane zagadnienie dotychczas nie było w sposób monograficzny opracowane w polskiej literaturze etnochoreologicznej, (choć autor częściowo już prezentował i publikował wyniki swoich badań terenowych1), w której – pomimo blisko dwuwiekowej tradycji i znacznego dorobku – dostrzegamy luki, zarówno pod względem regionalnym, jak i problemowym. […] W Polsce następujące co kilkadziesiąt lat gwałtowne tąpnięcia społeczno-polityczne i jeszcze częstsze zmiany polityki kulturalnej nie służyły systematycznemu rozwojowi badań nad tańcem tradycyjnym. W sposób szczególny dotyczy to społeczności polskich znajdujących się poza granicami współczesnego państwa polskiego, a także repatriantów, którzy w Polsce się osiedlali. Dlatego też niniejsza praca jest jedną z nielicznych, która tę lukę pragnie wypełnić.

Ze Wstępu autora.


ostatnia modyfikacja: 16/05/2015