Spotkanie członków KNTT

8/09/2015

Spotkanie KNTT odbędzie się przy okazji corocznej konferencji naukowej
Polskiego Forum Choreologicznego, w tym roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Strefa Otwarta w ramach projektu Warszawskiego Centrum Tańca w dniach 12-13 WRZEŚNIA 2015 r.

Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, Warszawa

rozpoczęcie g. 10.00


ostatnia modyfikacja: 30/12/2015